JÍZDA VE SKUPINĚ

 Bezpečná jízda ve skupině vyžaduje určité znalosti a určitou disciplinu. Důležité je neohrozit sebe ani ostatní jezdce ve skupině. Podle zkušeností tuzemských i zahraničních motorkářů nejvýhodnější je jízda ve formaci. Maximální počet motorek ve formaci je doporučován 8. Uspořádání formace zabraňuje vniknutí vozidel do skupiny. Motorky jedou ve dvou řadách. Vedoucí jezdec jede v levé řadě formace, aby měl přehled o celé skupině za sebou. Druhý v pořadí jede v pravé řadě formace s odstupem za prvním přibližně 1 sekunda. Další jedou střídavě v levé a praví pozici. Každý má odstup 2 sekundy od jezdce přímo před sebou a 1 sekundu od jezdce šikmo před sebou. To znamená, že žádní jezdci nejedou v jednom okamžiku vedle sebe. Sestava připomíná šachovnici. Tato formace umožňuje dostatečná prostor například pro vyhýbací manévr nebo dobrzdění. Každý má  svoje místo. Zásadně se nepředjíždí, protože by to mohlo vést k ohrožení bezpečnosti skupiny. Každý jezdec ve skupině si hlídá jezdce jedoucího za ním.
Poslední jede podle situace a potřeby. V případě nutnosti změny jízdního pruhu (odbočování)
vjíždí do pruhu jako první a uzavírá tak pruh před předjížděním dalších vozidel dokud se do něj nezařadí celá skupina. Ideální je, pokud je první a poslední ve spojení radiostanicemi. Jinak ale postačí i předem domluvené nebo standardní signály rukou.
V případě
poruchy některého stroje jezdce na něm  ostatní nechají zajet ke kraji a pokračují v jízdě do místa kde je možné bezpečně zastavit. U porouchaného stroje zastaví poslední jezdec (měl by být vybaven nářadím) aby pomohl s případnou opravou, nebo mohl informovat o nepojízdnosti motorky ostatní vedoucího skupiny.

Pokouší-li se zastavit vedoucího jezdce policista, zastavuje celá skupina.

Začne-li se skupina trhat (
například ve městě nebo ve složitějším úseku), vedoucí jezdec ji na vhodném místě zastaví a počká než dojedou všichni. Na světelných křižovatkách není vhodné aby začátek formace „stíhal oranžovou“ a došlo tak k roztržení skupiny. Je vhodné aby všichni jezdci byli předem seznámeni s trasou a byla domluvena místa spojení skupiny v případě jejího roztržení vlivem provozu nebo jiných důvodů.

První a poslední jezdec ve skupině by měli být ti nejzkušenější.
Vpředu by měly být motorky se slabším výkonem

Změna jízdního pruhu:
První jezdec zapne blikač, aby upozornil ty za sebou, že bude změna pruhu. Jednotliví jezdci okamžitě zapnou svoje blikače. Zadní jezdec jakmile je to možné zabezpečí nový jízdní pruh. Jezdec zásadně mění směr tak, jak ho mění ten před ním. Nikdo nemění směr dříve než před ním jedoucí jezdec.
Parkování:
vedoucí (je-li to možné) vybere místo pro zaparkování celé skupiny. Zaparkujeme vedle sebe, v jedné řadě šikmo k okraji místa parkování.
Vjíždění na hlavní:
pokud je to nutné zajišťuje třetí (vjíždění vpravo) nebo třetí a čtvrtý (vjíždění vlevo nebo přejíždění) jezdec tím, že vjede do příslušného pruhu a zablokuje jej dokud skupina neprojede. Pak jedou za ní a poslední jim umožní zařadit se před něj.
Pozor
na to, že tím si vlastně přednost vynucujeme. Dělejme to s rozumem a počítejme
s tím, že leckterý „plechovkář“ to nemusí v klidu ustát.
Jízda ve skupině je jedním z nejsilnějších motorkářských zážitků. Je nutné se řídit zdravým rozumem, neriskovat a neohrožovat sebe ani ostatní. Pokud dojedeš skupinu motorkářů jedoucích ve formaci zařaď se a nepředjížděj. Pravidla jízdy ve skupině vznikla v USA po řadě vážných dopravních nehod, způsobených řidiči, kteří se chtěli při předjíždění vklínit mezi skupinky motorkářů. Předjíždění kompaktní skupiny motorek bez velkých mezer je obtížné a nebezpečné řidiče odrazuje.

Odkazy: např: www.cruisers.cz, www.motochuye.com, www.koprivnicti-motorkari.xf.cz